Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor
s

Power, Policy and Profit

Christina Garsten och Adrienne Sörbom är aktuella med den nya boken Power, Policy and Profit. Corporate Engagement in Politics and Governance.

d

Etiken har svag ställning i ledning och styrning av vården

Det saknas förutsättningar för att ta in etiska dimensioner i de beslut som rör ledning och styrning av hälso- och sjukvården inom Stockholms läns landsting. Det är en av slutsatserna i en ny studie från Score.

s

Om den moderna statens omvandling

Vad gör den svenska staten med marknaderna - och marknaderna med staten? Boken Marknadsstaten summerar hur den svenska staten organiserar marknader.

s
info
Nya böcker från Score

Kontakt

E-post
info[at]score.su.se

Besöksadress
Frescativägen 14A

Postadress
Stockholms universitet
Score
106 91 Stockholm