Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor
s

Öppet seminarium vid Score

Torsdag 25 januari gästas Score av Kenneth Mølbjerg Jørgensen, gästlektor vid Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet. Varmt välkommen!

s

Cris Shore gästprofessor vid Score

Cris Shore, professor i socialantropologi vid University of Auckland, Nya Zeeland, gästar Score under perioden januari 2018 - juni 2019. Vi hälsar Cris Shore varmt välkommen!

x

Vetenskapsrådet ger bidrag till studie om biståndsarbete

Susanna Alexius och Janet Vähämäki ska undersöka fenomenet ”besatt mätsyndrom” i internationellt biståndsarbete, ett begrepp som pekar på att kravet på redovisningsbara resultat blir kontraproduktivt om organisationen blir alltför upptagen med själva mätningarna och tappar fokus på biståndsarbetet i sig.

s

Ny bok! En modern myndighet

Hur modernt kan ett statligt verk bli, om det fortfarande vill vara en myndighet? I boken En modern myndighet skildras Trafikverkets försök att förverkliga idén om att vara en modern organisation, och vad som händer när myndighetsidealet slår tillbaka.

s
info
Nya böcker från Score

Kontakt

E-post
info[at]score.su.se

Besöksadress
Frescativägen 14A

Postadress
Stockholms universitet
Score
106 91 Stockholm