Lotta Björklund Larsen
Lotta Björklund Larsen

Lotta Björklund Larsen kommer att presentera boken Shaping taxpayers. Values in action at the Swedish Tax Agency.

Läs mer om Lotta Björklund Larsen: https://www.tema.liu.se/tema-t/medarbetare/bjorklund-larsen-lotta?l=sv

Mer information inom kort!