Mats Jutterström, ekonomie doktor i företagsekonomi
Mats Jutterström, ekonomie doktor i företagsekonomi
 

Hej Mats, kan du berätta lite kort om din bakgrund och om din forskning?
Företagsekonom ut i fingerspetsarna, rakt igenom hela min utbildning, förutom inslag av språk, fysik och kemi och sånt där. Forskar och undervisar om organisation, marknad och strategi. Mer precist har jag forskat om EU-lobbying och branschorganisationer, hållbarhet och CSR, organisering av marknader, och leder nu ett forskningsprojekt om företagsinkubatorer – det organiserade entreprenörskapet.

När och var disputerade du?
Jag disputerade vid Handelshögskolan i Stockholm, i mars 2004, med en besluts-/aktörsteoretisk avhandling om företags försök att påverka EUs regelsättande.

Varför blev du forskare?
Som beslutsteoretiker tror jag inte att vi väljer så rationellt, det är mer tillfällen som dyker upp. Men jag trivs med att arbetet är spännande, kreativt och fritt.

Hur hamnade du på Score?
Den sektion jag började arbeta på vid Handelshögskolan (F-sektionen) ordnade en lokal i Kräftriket för det mångvetenskapliga Score, och sektionens företagsekonomer flyttade alla dit.

Du är just nu aktuell med en ny bok om CSR, kan du berätta lite om den?
Boken ’CSR as a management idea – etics in action’ har mig själv och Peter Norberg som redaktörer, och vi skriver också flertalet kapitel. Bokens huvudbudskap är att hållbarhet och CSR inte är något eget teoretiskt område. Istället kan vi lära oss mycket om vad själva operationaliseringen av CSR innebär för företag och andra organisationer genom att behandla det som något mer generellt: som en populär managementidé. Hur såna uppkommer, sprids, implementeras etc vet vi en hel del om i organisationslitteraturen. Samtidigt finns det också ett flertal grundläggande skillnader mellan CSR och managementidéer som Lean production och TQM, skillnader som vi reder ut i boken. I övrigt tycker vi omslaget blev fint!

Intressen: sportigt friluftsliv, helst i sällskap med familjen eller kompisar! Åker gärna skidor och långfärdsskridskor på vintern. Och paddlar, seglar och vindsurfar på sommaren. Aktieintresserad.

Mats rekommenderar: att läsa om spännande barn- och ungdomsböcker, t ex Femböckerna, the Hobbit osv. Jag gör det med barnen på kvällarna, så slipper jag få frågor om hur jag kan läsa sånt nu.

Läs mer om Mats Jutterström och hans forskning
Läs mer om boken "CSR as a management idea – etics in action"
 

Möt fler Scoreforskare!