Kristina Tamm Hallström
Kristina Tamm Hallström

Hej Kristina! Kan du berätta lite om din bakgrund och hur det kommer sig att du blev forskare?

Efter tre år som admininstratör på Franska Ambassadens Kulturavdelning i Stockholm började jag på Handelshögskolan. När jag på 1990-talet skrev min masteruppsats var det på F-sektionen där Nils Brunsson, Bengt Jacobsson, Kerstin Sahlin och flera andra intressanta forskare var aktiva. Mot slutet av uppsatsarbetet frågade Bengt mig om jag ville testa att jobba som forskningsassistent – Kerstin Sahlin hade ett forskningsprojekt där det fanns ett halvårsuppdrag som, om jag nu minns rätt, handlade om hur och varför offentliga organisationer anlitar jämställdhetskonsulter. Det var ett jättekul uppdrag och jag fick mersmak. Inte långt därefter skrevs jag in på doktorandutbildningen där jag påbörjade min forskning om ISO och senare även standardsättande på redovisningsområdet.

Under grundutbildningen hade jag läst ekonomisk historia och teknikhistoria och intresserat mig för tekniska standarder bland annat för köksspisar och fått inblick i den politik som ofta låg bakom ”vinnande” standarder. På 1990-talet hade den internationella standarden ISO 9001 för kvalitetssäkring slagit igenom och detta var något helt annat: standarder för ledningssystem, vad var det? Jag blev framför allt intresserad av varifrån dessa standarder kommer, vilka är de så kallade ”experterna” som skriver dem och varför har dessa standarder blivit så auktoritativa bland dagens företag och andra organisationer? I december 2000 disputerade jag på avhandlingen ”Kampen för auktoritet – standardiseringsorganisationer i arbete”.

Därefter har jag aldrig kunnat släppa mitt intresse för standarder och hur och varför de blir styrande bland organisationer, men jag har breddat mig något. Idag ingår även certifieringsrevision bland mina forskningsområden och hur auktoritet och förtroende skapas för denna kontrollaktivitet både gällande ledningssystemstandarder och olika märkningar för hållbarhet, ekologisk odling, rättvis handel, och så vidare. Ett parallellt forskningsspår utvecklade jag under en studie av ett internationellt standardiseringsarbete på området för socialt ansvar. Där blev det tydligt att sättet att sortera och kategorisera inbjudna experter i olika ”stakeholdergrupper” fick avgörande betydelse för dessa gruppers inflytande i beslut kring standardens innehåll. Efter denna studie påbörjade jag därför ett större forskningsprojekt som sätter organisatoriska kategoriseringar inom ledning och styrning i fokus. Det är också ett oerhört intressant område där vi är en forskargrupp som undersöker detta i offentliga verksamheter.

Hur hamnade du på Score?
Att jag hamnade på Score var en effekt av att alla vi som jobbade på Handelshögskolans F-sektion flyttade ut till Kräftriket i samband med att Score bildades och fick gemensamma lokaler med de andra forskargrupperna från Stockholms Universitet. Det var när jag fortfarande var doktorand och därefter har jag blivit kvar i denna levande och fantastiska forskningsmiljö.

Vad är roligast med att vara forskare?
Det roligaste med att forska är att det är otroligt motiverande att få fördjupa sig i och bidra med kunskapsutveckling om spännande samhällsfenomen och att verkligen få ägna tid att utföra omfattande empiriska studier och sedan omvandla detta till vetenskapliga publikationer. Det är också fantastiskt kul att jag lyckats hitta så bra forskarkollegor att samarbeta och utvecklas tillsammans med.

Berätta något oväntat om dig!
På min fritid tycker jag om att resa med min man och mina tre barn, bjuda vänner på middagar, och under sommarhalvåret vara i vårt sommarhus i Rönninge. Alla kanske inte vet att jag också tycker om att möblera om. En ommöblering kan ta fart när som helst, gärna på kvällen när många andra människor kanske tycker det är dags att titta på nyheter, läsa en bok och gå och lägga sig. Jag älskar att fundera över nya sätt att möblera och experimentera med vad som händer med ytor socialt när man byter plats på möbler. Det är nog tur att vi inte har någon boende granne under vår lägenhet som skulle undra vad som låter när jag släpar byråer över golvet – vi bor ovanför ett kontor.

Vill du rekommendera något?
En restaurang jag kan rekommendera heter Pastis. Det är en fransk liten restaurang vid Köpmantorget i Gamla Stan. Jag växte upp i Gamla Stan just vid detta torg och där låg tidigare ett enkelt finskt konditori med ett vackert glasinrutat tak. Lokalen har kvar det fina taket, men i övrigt har den finska, strama inredningen och musiken bytts ut mot vinröda sammetsgardiner, dov jazzmusik, rödvinsflaskor och mycket annat gott som serveras på detta gemytliga ställe.

Läs mer om Kristina Tamm Hallström och hennes forskning

Läs mer om Kristina Tamm Hallströms projekt "Kan vi lita på certifiering?"

Läs Kristina Tamm Hallströms aktuella Scorerapport Kontrollorganiseringens mångfald. En kartläggning av hållbarhetsmärkningars kontrollorganisering internationellt och nationellt i Sverige

Läs Kristina Tamm Hallströms aktuella Scorerapport Krav på KRAV. En studie om hur och varför KRAV förändrat sättet att organisera sin märkningskontroll under perioden 1985–2012

Möt fler Scoreforskare!