Mikaela Sundberg
Mikaela Sundberg
 

Centrala teman är å ena sidan hur relationen mellan organisationen och dess medlemmar ser ut, å andra sidan hur relationerna mellan legionärer fungerar respektive vilka föreställningar om dessa relationer som finns.

På Score arbetar Mikaela med att färdigställa en bok baserad på denna forskning, inspirerad av teoretiska idéer utvecklade vid just Score (t ex Ahrne och Brunsson 2010). Mikaela Sundberg är även verksam som lektor vid sociologiska institutionen, Stockholms universitet.

Läs mer om Mikaela Sundberg och hennes forskning