Emelie Adamsson
Emelie Adamsson

E-post: emelie.adamsson@score.su.se

Emelie Adamsson är doktorand vid Stockholm Business School, Stockholms universitet, och Score. Hon skriver sin avhandling inom projektet "Medierna som moralisk domstol: Medialisering och dess konsekvenser för organisationer". I sin forskning är hon främst intresserad av relationerna mellan företag och medier, speciellt med fokus på frågor som rör etik och ansvarstagande.