Janet Vähämäki
 

E-post: janet.vahamaki@score.su.se
Telefon: 0708-78 04 06


Janet Vähämäkis forskningsintresse rör styrning och genomförande av utvecklingssamarbetet. Hennes avhandlingsstudie görs inom ramen för forskningsprojektet 'Resultatagendan i utvecklingssamarbetet' ett forskningsprojekt som behandlar frågor om den sk. resultatagendan (dvs. ökade krav på mätningar och att påvisa resultat) implementeras och vad den får för konsekvenser i genomförandet av utvecklingssamarbetet.

Janet har tidigare praktisk erfarenhet av utvecklingssamarbetet bla. från Sida och UD.