E-post: marta.reuter@statsvet.su.se

Marta Reuters forskning kretsar kring det civila samhället och dess organisationer, och det är framför allt den transnationella dimensionen som står i fokus. Hon är intresserad både av dessa organisationers roll som aktörer i transnationaliseringsprocesserna, och av de sätt på vilka de själva påverkas av dessa processer. Hennes andra forskningsintressen inkluderar teoribildningen kring det civila samhällets roll i samhällsorganiseringen på ett mer generellt plan, samt frågor som rör de flytande gränserna mellan olika samhällssfärer.

Marta är verksam som forskare vid den statsvetenskapliga institutionen på Stockholms universitet och arbetar där med projektet Europeanization in words and deeds: institutional change in civil society. Vid Score kommer hon att arbeta med ett projekt om tankesmedjor och deras sätt att hantera balansen mellan kunskapsproduktion och ideologiproduktion.