En berättelse om organisering
En berättelse om organisering

Fredag 29 september kl. 10.20–10.35 på Forskartorget på Bokmässan i Göteborg

Organisationsteori erbjuder verktyg att förstå samhällsbyggen. I En berättelse om organisering visar vi kraften i dessa teorier med hjälp av en skönlitterär berättelse. I mötet mellan teori och fiktion ställs nya frågor och föreställningar utmanas om hur organisationsteori kan skrivas och användas.


Medverkande: Maria Grafström, docent, Handelshögskolan i Stockholm och Stockholms universitet, Anna Jonsson, docent i företagsekonomi, Ekonomihögskolan, Lunds universitet, Lars Strannegård, professor i företagsekonomi och rektor för Handelshögskolan i Stockholm samt Oline Stig, författare och kulturskribent.
Arrangör: Score, Stockholms universitet

Läs mer om Forskartorgets program här: http://forskartorget.se/fredag-29-september/

Läs mer om boken En berättelse om organisering: http://www.score.su.se/publikationer/nya-b%C3%B6cker-fr%C3%A5n-score/en-ber%C3%A4ttelse-om-organisering-1.336386