2012


Information om Scores öppna seminarier 2012 kommer inom kort.

2011

 
9 September
Kl. 15-17. Professor Arndt Sorge, Universität Potsdam. "Internationalization, Organizational Change and the Societal Effect. The International Business and Management Lesson from the Case of Lufthansa".

13 Oktober
Kl. 10-11:30. Fredrik Svanberg, docent i arkeologi och forskningschef vid Statens historiska muséer: "Museet som samhällsbärande kunskapsform".

27 Oktober
Kl. 10-11.30. Professor Börje Olsson, Professor Jan Blomqvist and Fil.dr Johan Edman. "Narkotika – om problem och politik."

10 November
Kl. 10-11:30. Professor Donald Broady, Docent Mikael Börjesson and fil.dr Martin Gustavsson.

24 November
Kl. 10-11:30. Linda Wedlin, docent, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet. “Strategiska universitet på kunskapens marknad. Om autonomireformen av svenska universitet och högskolor.”

8 December
Kl. 10-11:30. Fredrik Svärdsten, doktorand, Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet. ”Performance Measurement – a Framing Process. A case study of output measurement in the Swedish Energy Agency”.


Välkommen!

 

 

 

 
Bild Yuval Millo
Yuval Millo
 

I april 2010 höll Yuval Millo från Department of Accounting, London School of Economics and Political Science ett seminarium på Score på titeln "Accounting for liquidity, The constitution and the demise of the optionsmaker"