Hösten 2013

Seminarieansvariga hösten 2013 är Adrienne Sörbom och Maria Grafström

Torsdag den 10 oktober kl. 10.00-11.30
Christoph Haug: Meetings as partial organizations and the problem of consensus

Torsdag den 17 oktober kl. 10.00-11.30
Anna Tyllström: Legitimacy for Sale: Constructing a Market for PR Consultancy

Torsdag den 21 november kl. 10.00-11.30
Annika Skoglund & Mats Börjesson: Mobilizing 'juvenocratic spaces' by the biopoliticization of children through sustainability.

Torsdag den 5 december kl.10.00-11.30
Klara Tomson, Jenny Svensson & Ann-Sofie Köping: Titel kommer.

Torsdag den 12 december kl. 10.00-11.30
Fran Osrecki: Organizing Transparency

 

Våren 2013

Seminarieansvariga våren 2013 var Rune Premfors och Matilda Dahl

Torsdag den 14 februari kl. 10.00-11.30
Sophie Dubuisson-Quellier, CSO: ”A market mediation strategy: How social movements seek to change firms’ practices by promoting new principles of product valuation”

Torsdag den 21 mars kl. 10.00-11.30 
Torbjörn Nilsson, professor i samtidshistoria vid Södertörns Högskola: Stockholm som motor och motpart. Stadsbild och statsmakt sedan 1945 (ny bok)

Torsdag den 16 maj kl. 10.00-11.30
Melissa Fisher, antropolog, “Wall Street Women and the Organization of Market Feminisms: Past, Present and Future"

Måndag den 3 juni kl. 15.00 - 16.00

Åsa Casula Vifell, docent i statsvetenskap verksam vid Statsvetenskapliga institutionen,
Stockholms universitet och vid Samtidshistoriska institutet, Södertörns Högskola och Anders Ivarsson Westerberg, docent vid Förvaltningsakademin, Södertörns Högskola presenterar den nya boken "I det offentligas tjänst Nya förutsättningar för tjänstemannarollen". Kommentator: Shirin Ahlbäck Öberg, docent.


seminarium