Score 30 år!

Score 30 år!

2022 fyllde Score 30 år. Det har vi firat med en rad evenemang och aktiviteter under hela året, bland annat en serie bokseminarier och en konferens i oktober.

I början av oktober gick jubileumsårets stora event, den internationella konferensen Organizing the World 2.0, av stapeln. Under två produktiva dagar samlades ca 90 forskare i Aula Magnas lokaler på Stockholms universitet för att presentera pågående forskning och utbyta idéer.

Torsdagen 6 oktober gav Paul de Gay och Thomas Lopdrup-Hjorth en Keynote med titeln ‘Reason of State’ as a stance for Organizing the World 2.0: a benign view.

Fredagen 7 oktober gav Sophie Dubuisson-Quellier en Keynote med titeln How affluent consumption comes to consumers? The organization of markets and government of consumers practices.

På torsdagskvällen bjöds konferensdeltagarna in på mingel med levande musik i Scores lokaler i Nobelhuset, med efterföljande middag i Albano.

Paul de Gay och Thomas Lopdrup-Hjorth
Sophie Dubuisson-Quellier

 

Totalt hölls 50 presentationer i följande parallella sessioner:

 • Policy and democracy
 • Partial organization
 • Knowledge production
 • Public-private markets
 • Making decisions
 • Legitimizing and communication
 • Standards
 • Order and organization
 • Public organization
 • Organization in education
 • Organizing markets
 • Politics and policy
 • Collaboration and tension
 • Response to sustainability
 • Meta-organizations

Ytterligare information:
Call for Papers (pdf)
Schema Organizing the World 2.0 (pdf)

 

 


Under året som gått har vi gett en rad öppna jubileumsseminarier:
 

10 mars 2022
Göran Ahrne, professor emeritus i sociologi, Score och Sociologiska institutionen, Stockholms universitet: "Om organisationer och andra relationer"
Läs mer om seminariet

31 mars 2022
Ingrid Gustafsson Nordin, doktor i offentlig förvaltning, Score: "How standards rule the world. The construction of a global control regime"
Läs mer om seminariet

28 april 2022
Nils Brunsson, professor i företagsekonomi, Score och Stefan Arora-Jonsson, professor vid företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet: "Vad är konkurrens - och hur uppstår den?"
Läs mer om seminariet

12 maj 2022
Susanna Alexius, docent i företagsekonomi, Score: "Att leda komplexa uppdrag"
Läs mer om seminariet

15 september 2022
Göran Sundström, professor i statsvetenskap: "Brutet förvaltningskontrakt. Om metastyrning av svensk biståndsförvaltning"
Läs mer om seminariet

1 december 2022
Mikaela Sundberg, professor i sociologi: "Fraternal relations in monasteries: The laboratory of love"
Läs mer om seminariet

 

Möte med Scores Vetenskapliga råd
 

Med jämna mellanrum samlas Scores vetenskapliga råd. Den 5 oktober 2022 var det dags igen för en dag på Score med spännande och produktiva diskussioner.

I samband med jubileumsårets stora event, den internationella konferensen Organizing the World 2.0., bjöds det Vetenskapliga rådet in till en dag på Score. Vid mötet diskuterades de initiativ som tagits vid Score som följd av diskussionerna vid förra mötet som ägde rum i december 2018. Då diskuterades pågående forskning kring Scores fyra övergripande teman; Regelsättande och regelföljande, Organisering av marknader, Organisering av kunskap samt Demokrati, legitimitet och makt.

- Något vi särskilt jobbat med sedan dess är att utveckla nya grepp för att följa och förstå hur dagens samhälle organiseras för att möta morgondagens utmaningar, som exempelvis de stora globala utmaningarna vi står inför. Hur arbetet med att hantera klimatförändringar organiseras och vilken kapacitet olika sätt att organisera har när det gäller att driva förändring är ett sådant exempel. Diskussionerna vid mötet med det Vetenskapliga rådet var mycket värdefulla och kommer ligga till grund för våra fortsatta ansträngningar att mobilisera studier och finansiering för forskning om organisering av de stora samhällsutmaningarna, säger Scores föreståndare Staffan Furusten.

 

Scores Vetenskapliga råd och Scores styrelse. Övre raden från vänster: Johan Lagerkvist, Haldor Byrkjeflot, Martin Gustavsson, Kristina Tamm Hallström, Staffan Furusten, Susanna Alexius. Mittersta raden från vänster: Lars Engvall, Christina Garsten, Mikaela Sundberg. Nedre raden från vänster: Christine Musselin, Livia Johannesson, Michael Barzeley, Renita Thedvall.

 

Scores vetenskapliga råd består av svenska och utländska forskare från olika akademiska discipliner. Vetenskapliga rådet består av:

Haldor Byrkjeflot, Universitetet i Oslo
Michael Barzeley, London School of Economics
Lars Engwall, Uppsala universitet (Ordförande)
Thomas Hylland Eriksen, Universitetet i Oslo
John W. Meyer, Stanford University
Christine Musselin, Sciences Po, CNRS, Paris
Bo Stråth, University of Helsinki
Susan Wright, Aarhus University

Läs mer om mötet som hölls i december 2018.

 


 

 

 

 

 

Bokmärk och dela Tipsa
Nya böcker från Score

Kontakt

Besöks- och leveransadress
Frescativägen 14 A

Postadress
Stockholms universitet
Score
106 91 Stockholm

Fakturaadress
Stockholms universitet
C8201
190 87 Rosersberg

Referensnummer: 309321

Organisationsnummer: 202100-3062

Telefon: 08-16 20 00 (växel)
E-post: info@score.su.se