Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor
Organizing and Reorganizing Markets

Ny bok! Organizing and Reorganizing Markets

Organizing and Reorganizing Markets tar organisationsterorin till studiet av marknader. I boken, som är redigerad av Nils Brunsson och Mats Jutterström, medverkar ett flertal forskare från Score.

s

Mot en medarbetardriven förvaltning

I Score-rapporten "Mot en medarbetardriven förvaltning - om inlärning och tillämpning av ett coachande förhållningssätt i Borlänge kommun" undersöker Tiziana Sardiello hur chefer i Borlänge kommun bemöter, bearbetar och använder sig av kunskaper de förvärvat under kurser i coachande förhållningssätt.

s

Första delrapporten klar om Nya Karolinska Solna

Professor Göran Sundström vid Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet och även verksam vid Score, har överlämnat den första delrapporten i forskningsprojektet Framtidens universitetssjukhus – Beslut om Nya Karolinska Solna.

s
s
info
Nya böcker från Score

Kontakt

E-post
info[at]score.su.se

Besöksadress
Frescativägen 14A

Postadress
Stockholms universitet
Score
106 91 Stockholm