Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor
r

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Information om universitetets ställningstaganden relaterat till corona uppdateras löpande.

wef

Davosmötet utan stjärnglans

Efter två års uppehåll under Corona-pandemin är det åter dags för World Economic Forums möte i Davos. Men är det ett möte som förlorat sin forna stjärnglans? Adrienne Sörbom, professor i sociologi, forskar om World Eonomic Forum och intervjuas i en artikel på Agence France-Presse (AFP).

u

EBA-rapport: Kommunikation om bistånd: En kunskapshöjande strategi?

Sida och svenskt civilsamhälle är bra på att sprida information om bistånd, men någon effekt på svenskarnas kunskapsnivå är svårare att se. Det visar en ny EBA-studie som utvärderat offentligt finansierade kommunikationsinsatsers effektivitet. Rapporten presenterades vid ett seminarium där bland andra Maria Grafström, docent vid Score, medverkade.

t

Ny Score-rapport!

Mats Jutterström och Mikael Samuelsson: Business Incubators’ Buffering Effects on Start-up Performance.

t

Ny Score-rapport!

Lovisa Näslund och Renita Thedvall: En utsatt position - Kunskapsmodeller, ledarskap och arbetsmiljö på ekonomiskt bistånd i Socialtjänsten

s
s
info
Nya böcker från Score
twitter

Kontakt

Besöks- och leveransadress
Frescativägen 14 A

Postadress
Stockholms universitet
Score
106 91 Stockholm

Fakturaadress
Stockholms universitet
C8201
190 87 Rosersberg

Referensnummer: 309321

Organisationsnummer: 202100-3062

Telefon: 08-16 20 00 (växel)
E-post: info@score.su.se