Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor

Maria Jansson Score Fellow

Maria Jansson, professor i genusvetenskap vid Örebro universitet, gästar Score som Score Fellow under perioden 15 januari 2024 till 15 juni 2024. Vi hälsar Maria varmt välkommen!

Om komplexiteten i ledarskap och styrning

I HR-föreningens podcast utforskars komplexiteten i ledarskap och styrning tillsammans med Susanna Alexius, författare till boken “Att leda komplexa uppdrag” och forskare vid Score.

Linda Soneryd tilldelas Förvaltningshögskolans pris 2023

Förvaltningshögskolans pris instiftades år 2011 och delas årligen ut till en akademiker eller praktiker som nyttiggjort forskning inom ämnet offentlig förvaltning. Syftet med priset är att uppmärksamma och stimulera till goda insatser vad gäller att nyttiggöra forskning i ämnet offentlig förvaltning.

Score 30 år!

2022 fyllde Score 30 år. Det har vi firat med en rad evenemang och aktiviteter under hela året, bland annat en serie bokseminarier och en stor konferens.

Nya böcker från Score

Kontakt

Besöks- och leveransadress
Frescativägen 14 A

Postadress
Stockholms universitet
Score
106 91 Stockholm

Fakturaadress
Stockholms universitet
C8201
190 87 Rosersberg

Referensnummer: 309321

Organisationsnummer: 202100-3062

Telefon: 08-16 20 00 (växel)
E-post: info@score.su.se