Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor
r

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Information om universitetets ställningstaganden relaterat till corona uppdateras löpande.

Roland Paulsen

Roland Paulsen Score Fellow

Roland Paulsen, docent i sociologi, verksam som lektor vid Företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet gästar Score under perioden november - januari. Vi hälsar Roland varmt välkommen till Score!

t

Ny Score-rapport!

Torbjörn Larsson & Göran Sundström: Den dubbla demokratimodellens politiska pris. Oppositionens roll i besluten bakom byggandet av Nya Karolinska Solna.

r

Ny bok! How Standards Rule the World. The Construction of a Global Control Regime

I den nyligen publicerade boken "How Standards Rule the World. The Construction of a Global Control Regime" förklarar Ingrid Gustafsson hur system baserade på standarder, certifieringar och ackrediteringar har kommit att specificera nästan alla aspekter av samhället.

s
info
Nya böcker från Score

Kontakt

Besöks- och leveransadress
Frescativägen 14 A

Postadress
Stockholms universitet
Score
106 91 Stockholm

Fakturaadress
Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70 Malmö

Referensnummer: 321

Telefon: 08-16 20 00 (växel)
E-post: info@score.su.se