Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor
r

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Information om universitetets ställningstaganden relaterat till corona uppdateras löpande.

r

Christina Garsten invald i Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala

Christina Garsten, professor i socialantropologi, har valts in som ordinarie ledamot i den teknisk-ekonomiska klassen.

r

Ny artikel! Two dogmas of peer-reviewism

Lambros Roumbanis deltog nyligen i ett specialnummer av tidskriften Journal of Responsible Innovation angående frågan om slumpens roll i vetenskapen.

r

Utan kropparna blir vi spöklika inför varandra

Vad innebär det egentligen för människor att jobba och mötas via digitala plattformar som Zoom och Teams? När kropparna och den fysiska kontakten lämnas utanför rummet. Sociologen Maria Törnqvist granskar det virtuella mötesrummet.

r

Är asylrättens dagar räknade?

Aldrig förr har så många människor varit på flykt som nu. Samtidigt begränsar EU möjligheterna att söka asyl genom externaliserade gränskontroller och flyktingläger på isolerade öar. Mycket tyder på att asylrätten, som princip och politik, långsamt håller på att falla sönder. Det skriver Livia Johannesson och Annika Lindberg i en Understreckare publicerad i SvD 18 december 2020.

s
info
Nya böcker från Score

Kontakt

Besöks- och leveransadress
Frescativägen 14 A

Postadress
Stockholms universitet
Score
106 91 Stockholm

Fakturaadress
Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70 Malmö

Referensnummer: 321

Telefon: 08-16 20 00 (växel)
E-post: info@score.su.se