Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor
r

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Information om universitetets ställningstaganden relaterat till corona uppdateras löpande.

e

Bokseminarium: Megaprojektet Nya Karolinska Solna – beslutsprocesserna bakom en sjukvårdsreform

Onsdag 19 maj 2021 kl. 15.00-16.30 presenterar redaktörerna och flera av författarna boken Megaprojektet Nya Karolinska Solna – beslutsprocesserna bakom en sjukvårdsreform. Varmt välkommen att delta via Zoom!

b

Ny bok om megaprojektet Nya Karolinska Solna

Har NKS varit ett framgångsrikt projekt? Den frågan diskuteras i boken Megaprojektet Nya Karolinska Solna. Beslutsprocesserna bakom en sjukvårdsreform (Makadam).

m

Kunskapssamverkan - Mellan elfenbenstorn och marknadstorg

I detta häfte, skrivet av Anna Jonsson, Maria Grafström och Mikael Klintman, behandlas samverkan mellan forskare och andra samhällsaktörer. Genom att analysera fyra exempel på kunskapssamverkan fördjupas och nyanseras den bitvis svartvita förståelsen av samverkansbegreppet, vilket mynnar ut i en diskussion av vad som bör beaktas för att fruktbara samverkansformer ska kunna komma till stånd.

r

Anslag till nytt projekt om små butikers villkor att överleva i stadskärnor

Projektet "Vad kan vi lära oss av 100-åringar? Värdeskapande kring långvariga småbutiker i stadskärnor" har beviljats 1.835.000 kr i forskningsmedel från Hakon Swensons Stiftelsen. Syftet är att bidra med efterfrågad kunskap om små butikers villkor att överleva i stadskärnor, och att bredda synen på detaljhandelns roll i samhällsutvecklingen av attraktiva städer.

t

Ny Score-rapport!

Josef Pallas och Magnus Fredriksson: När pressen ligger på! Hur föreställningar om medier påverkar ambitionerna för den kommunala äldreomsorgen.

t

Ny Score-rapport!

Hanna Sofia Rehnberg: Den mänskliga myndigheten. Foton av människor som resurser i varumärkesbyggande.

t

Ny Score-rapport!

Peter Edlund, Daniel Lövgren & Claes Thorén: Från ideal till golv: Marknadsliknande reformer i mötet med dagens äldreomsorg.

s
info
Nya böcker från Score
twitter

Kontakt

Besöks- och leveransadress
Frescativägen 14 A

Postadress
Stockholms universitet
Score
106 91 Stockholm

Fakturaadress
Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70 Malmö

Referensnummer: 321

Telefon: 08-16 20 00 (växel)
E-post: info@score.su.se