Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor
r

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Information om universitetets ställningstaganden relaterat till corona uppdateras löpande.

f

Anslag till forskning om små butikers villkor att överleva i stadskärnor

Kristina Tamm Hallström har beviljats 1.226.500 kr i forskningsmedel från Handelsrådet för projektet "Vad kan vi lära oss av 100-åringar?". Syftet är att bidra med efterfrågad kunskap om små butikers villkor att överleva i stadskärnor, och att bredda synen på detaljhandelns roll i samhällsutvecklingen av attraktiva städer.

b

Ny bok om megaprojektet Nya Karolinska Solna

Har NKS varit ett framgångsrikt projekt? Den frågan diskuteras i boken Megaprojektet Nya Karolinska Solna. Beslutsprocesserna bakom en sjukvårdsreform (Makadam).

m

Kunskapssamverkan - Mellan elfenbenstorn och marknadstorg

I detta häfte, skrivet av Anna Jonsson, Maria Grafström och Mikael Klintman, behandlas samverkan mellan forskare och andra samhällsaktörer. Genom att analysera fyra exempel på kunskapssamverkan fördjupas och nyanseras den bitvis svartvita förståelsen av samverkansbegreppet, vilket mynnar ut i en diskussion av vad som bör beaktas för att fruktbara samverkansformer ska kunna komma till stånd.

t

Ny Score-rapport!

Hur organiseras lojalitet i en individualiserad tid? I en ny satsning från Score utforskas hur värdegemenskaper skapas och upprätthålls genom organisation som kan, men inte måste, ske inom ramen för formella organisationer.

s
info
Nya böcker från Score
twitter

Kontakt

Besöks- och leveransadress
Frescativägen 14 A

Postadress
Stockholms universitet
Score
106 91 Stockholm

Fakturaadress
Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70 Malmö

Referensnummer: 321

Telefon: 08-16 20 00 (växel)
E-post: info@score.su.se