Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor
r

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Information om universitetets ställningstaganden relaterat till corona uppdateras löpande.

e

CALL FOR PAPERS

The conference ORGANIZING THE WORLD 2.0 will take place at Score in Stockholm, Sweden 6–7 October, 2022. Please submit your abstract by 1 March, 2022.

r

Hur kan idéburen kraft stärka vår beredskap?

I studien Idéburen kraft för ett starkare samhälle analyseras hur civilsamhället mobiliserade under både COVID- pandemin och flyktingmottagandet. Projektet finansieras av Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB).

v

Anslag till forskningsprojekt om fossilfri framtid

Score har erhållit finansiering inom forskningsprogrammet Framtida utmaningar i Norden – människan, kulturen och samhället.

bok

Ny bok! Att leda komplexa uppdrag

I boken resonerar forskaren och föreläsaren Susanna Alexius om hur personer i ledande ställning kan förhålla sig till ökande antal krav utifrån och ständigt nya styrideal, mål och planer som staplas på varandra.

s
s
info
Nya böcker från Score
twitter

Kontakt

Besöks- och leveransadress
Frescativägen 14 A

Postadress
Stockholms universitet
Score
106 91 Stockholm

Fakturaadress
Stockholms universitet
C8201
190 87 Rosersberg

Referensnummer: 309321

Organisationsnummer: 202100-3062

Telefon: 08-16 20 00 (växel)
E-post: info@score.su.se