Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Information om universitetets ställningstaganden relaterat till corona uppdateras löpande.

Lottning av forskningsanslag?

Att lotta ut forskningsanslag har testats i flera länder. I Sverige skulle lottdragning spara resurser och öka jämlikheten, menar Lambros Roumbanis i en intervju i Universitetsläraren.

Muntliga förhandlingar alltid fördelaktiga för målsägande?

Möjligheten att muntligen bli hörd av en opartisk domare är en viktig rättssäkerhetsprincip. Men vad händer med denna rättighet om en person har svårt att föra sin talan inför en domstol? I en artikel av Livia Johannesson undersöks denna fråga genom analys av hur tidsmässiga, rumsliga och relationella förhållanden påverkar en målsägandes möjligheter att göra sig förstådd i domstolsförhandlingar.

Score 30 år!

2022 fyller Score 30 år. Det firar vi med en rad evenemang och aktiviteter under hela året, bland annat en serie bokseminarier och en konferens i oktober. Välkommen att vara med och fira!

Specialnummer om metaorganisationer

Ett specialnummer av M@n@gement som rör metaorganisationer är nu publicerat. Numret, redigerat av Héloïse Berkowitz, Nils Brunsson, Michael Grothe-Hammer, Bertrand Valiorgue och Mikaela Sundberg, behandlar bland annat fallstudier och framtida inriktningar för forskningsområdet.

Nya böcker från Score

Kontakt

Besöks- och leveransadress
Frescativägen 14 A

Postadress
Stockholms universitet
Score
106 91 Stockholm

Fakturaadress
Stockholms universitet
C8201
190 87 Rosersberg

Referensnummer: 309321

Organisationsnummer: 202100-3062

Telefon: 08-16 20 00 (växel)
E-post: info@score.su.se