Ahrne, Göran Familjens centripetala krafter 2015
Ahrne, Göran ; Aspers, Patrik ; Brunsson, Nils The Organization of Markets 2015
Alexius, Susanna ; Cisneros Örnberg, Jenny Mission(s) impossible? Configuring values in the governance of state-owned enterprises 2015
Boström, Magnus (et al.) Social Sustainability Requires Social Sustainability Procedural Prerequisites for Reaching Substantive Goals 2015
Fyrberg Yngfalk, Anna ; Yngfalk, Carl Ska vi konsumera oss till hälsa? 2015
Garsten, Christina Flexibility frictions: varieties of employee orientation to work in the temporary staffing industry 2015
Garsten, Christina The labour market as a market: Exchangeability, measurability and accountability 2015
Garsten, Christina ; Lindvert, Jessica ; Thedvall, Renita Introduction: makeshift work in a global labour market 2015
Grafström, Maria Parera är viktigare än att planera: Om organisatorisk överlevnad 2015
Grafström, Maria Ekonomijournalistik 2015
Grafström, Maria ; Windell, Karolina ; Petrelius Karlberg, Pernilla Mediatization of civil society organizations: (De)legitimation of the Swedish Red Cross 2015
Junker, Svenne Seger för den svenska förvaltningsmodellen i Europa 2015
Karolina, Windell Samhällsansvar och affärsnytta i samspel 2015
Mirabella, Roseanne ; Hvenmark, Johan ; Segnestam Larsson, Ola Civil Society Education: International Perspectives 2015
Nyqvist, Anette Insecurity in an Orange Envelope: Implications of a Reformed National Pension System in Sweden 2015
Nyqvist, Anette Den författande forskarens röst 2015
Roumbanis, Lambros Willy Kyrklund: längtan, strukturer och vanmakt 2015
Segnestam Larsson, Ola Den ofrivillige postmodernisten 2015
Segnestam Larsson, Ola Varning för avprofessionaliseringen 2015
Segnestam Larsson, Ola Vilket förnuft präglar förtroendevaldas kompetensutveckling? 2015
Segnestam Larsson, Ola Mer ljus på de förtroendevalda 2015
Sundström, Göran Litteraturgranskning av Erik Lundbergs avhandling A Pluralist State? Civil Society Organizations' Access to the Swedish Policy Process 1964-2009 2015
Sörbom, Adrienne ; Jämte, Jan Why didn't happen here? The gradual radicalization of the anarchist movement in Sweden 1980–90 2015
Tamm Hallström, Kristina ; Thedvall, Renita Managing Administrative Reform through Language Work: Implementing Lean in Swedish Public Sector Organisations 2015
Thedvall, Renita Managing preschool the Lean way: Evaluating work processes by numbers and colours 2015
Thedvall, Renita In the name of evidence-based practice: managing social workers through science, standards and transparency 2015
Vähämäki, Janet The results agenda in Swedish development cooperation: cycles of failure or reform success? 2015
Yngfalk, Carl ; Fyrberg Yngfalk, Anna Creating the cautious consumer: Marketing managerialism and bio-power in health consumption 2015