Ahrne, Göran ; Svensson, Peter (red.) Handbok i kvalitativa metoder 2011
Aspers, Patrik Markets 2011
Aspers, Patrik The Worth of Goods: Valuation and Pricing in the Economy 2011
Garsten, Christina ; Lindvert, Jessica ; Thedvall, Renita (red.) Arbetets marknad: Arbetsmarknadens nya organisering 2011
Jutterström, Mats ; Norberg, Peter Företagsansvar - CSR som managementidé 2011
Lindholm, Kristina Jämställdhet i verksamhetsutveckling 2011