Dahl, Matilda Under scrutiny: the magic of measurability and the Baltic States 2012
Dahl, Matilda Granskningssamhället och det nya Europa: när de baltiska staterna sattes på prov 2012
Furusten, Staffan ; Werr, Andreas Expertsamhällets organisering: okunskapens triumf? 2012
Gustavsson, Martin ; Börjesson, Mikael ; Edling, Marta (red.) Konstens omvända ekonomi: tillgångar inom utbildningar och fält 1938–2008 2012
Reuter, Marta ; Wijkström, Filip ; Kristensson Uggla, Bengt Vem i hela världen kan man lita på?: förtroende i teori och praktik 2012
Sörbom, Adrienne Politikens gränser: globalisering, socialdemokrati och banden till nationen 2012