2013:1 (1501 Kb)
2013:1
Alexius, Susanna, Löwenberg, Leina
Hållbar bankverksamhet? En studie av (den ihåliga) hållbarhetsdiskursen i den svenska banksektorn
2013:2 (297 Kb)
2013:2 Jutterström, Mats
What drives, and counteracts, standard plurality? - CSR standards and organizations setting them