2014:1 Grafström, Maria
Ekonomijournalistikens förändrade förutsättningar: Innehåll, format och aktörer

2014:2 Grettve, Sofie
Bra Miljöval. En fallstudie av ett miljömärkes förtroendearbete

2014:3 Garsten, Christina & Sörbom, Adrienne
Think tanks as policy brokers in partially organized fields: The case of World Economic Forum