2015:1 Roumbanis, Lambros
Akademiska omdömen under osäkerhet: en studie av kollektiva ankringseffekter i Vetenskapsrådets beredningsgrupper

2015:2 Tamm Hallström, Kristina & Adamsson, Emelie
Den eskalerande organiseringen bakom skapandet av en trovärdig miljömärkning – exemplet Svanen

2015:3 Ingrid Gustafsson
Leksaker och CE-märkningar – det mobila ansvaret

2015:4 Grafström, Maria, Windell, Karolina & Adamsson, Emelie
Normerande bilder av ansvar – en studie av hur fem börsföretag framställs i svenska medier, 1995–2012

2015:5 Segnestam Larsson, Ola
Skolan som en arena för konflikt - Ideella organisationers användning av vetenskap i skolmaterial för att påverka ungdomars attityder till alkohol

2015:6 Tamm Hallström, Kristina
Kompletterande och konkurrerande expertis – en studie av planprocesser som arena för maktkamper mellan experter

2015:7 Roumbanis, Lambros
Att skola unga forskare till framgångsrika entreprenörer i högskolans tjänst: en studie om forskningsfinansiering, legitimitetsskapande och symboliskt våld