2016:1 Segnestam Larsson, Ola
Att vetenskapliggöra drogpolitik. En analys av hur IOGT-NTO använder vetenskap i organisationens politiska program (1989-2015) (pdf)

2016:2 Grafström, Maria & Tamm Hallström, Kristina
Värdeladdad organisering - kategoriers betydelse för stadsutvecklingsarbete

2016:3 Wiberg, Sofia  
Medborgardialogens politiska organisering

2016:4 Thedvall, Renita
Är det verkligen ytterligare ett struktureringsverktyg som förskolan behöver? Managementmodellen Lean i den svenska kommunala förskolan.