2018:3 Susanna Alexius & Tiziana Sardiello
Att organisera lite eller mycket, för en kväll eller för alltid? En organisationsteoretisk belysning av integrationsinitiativ

2018:2 Maria Grafström, Svenne Junker och Karolina Windell
Kommunikatörernas roll i det ansvarsfulla företaget – en intervjustudie med kommunikationschefer i svenska börsföretag

2018:1 Tiziana Sardiello
Mot en medarbetardriven förvaltning - om inlärning och tillämpning av ett coachande förhållningssätt i Borlänge kommun.