2019

Score-rapport 2019:1

Maria Grafström och Karolina Windell: Självgenererande nyhetsjournalistik – när åsikter blir nyheter.

Score-rapport 2019:2

Maria Grafström och Catrin Andersson: Oklarhet som förändringsstrategi: Nya Karolinska Solna och idén om den högspecialiserade vården

Score-rapport 2019:3

Catrin Andersson och Maria Grafström: Att styra genom organisation: Exkludering, inkludering och villkorat deltagande i Nya Karolinska Solna

Score-rapport 2019:4

Livia Johannesson och Martin Qvist: Ett megaprojekt tar form. Den tidiga planeringen av Nya Karolinska Solna

Score-rapport 2019:5

Svenne Junker och Carl Yngfalk: Vägen fram till beslutet om offentlig-privat samverkan för Nya Karolinska Solna

Score-rapport 2019:6

Carl Yngfalk och Svenne Junker: Allt ljus på OPS: legitimeringen av offentlig-privat samverkan för Nya Karolinska Solna