2022

Ny Score-rapport!

Lovisa Näslund och Renita Thedvall: En utsatt position - Kunskapsmodeller, ledarskap och arbetsmiljö på ekonomiskt bistånd i Socialtjänsten

Ny Score-rapport!

Mats Jutterström och Mikael Samuelsson: Business Incubators’ Buffering Effects on Start-up Performance.

Ny Score-rapport!

Maria Grafström och Hanna Sofia Rehnberg: Från informerande till intresseväckande: Journalistiska metoder och format i kommunal kommunikation