Anahita Assadi

Mitt avhandlingsprojekt undersöker digitalisering av offentlig förvaltning och hur digitaliseringen påverkar viktiga förvaltningspolitiska värden såsom demokratisk öppenhet, rättssäkerhet, ansvarighet, professionalism.