Detta program syftar till att utveckla samarbeten med Centre de Sociologie des Organisations (CSO) i Paris samt Centre for Analysis of Risk and Regulation (CARR) i London.

Syftet är att bidra med bättre förståelse för samtida samhällsomvandlingar genom att studiet av organiseringsprocesser. Programmet fokuserar på tre teman: organisering av statlig kontroll, organiserandet av marknader och formandet av marknadsaktörer och organisering av kunskapsproduktion. Finaniseringen består av ett Institutional Grant från Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT). Det innebär finansiering för de första två åren (ett årligt bidrag på 300 000 kronor) av ett fyraårigt program. Möjligheten finns att söka för fortsättning i ytterligare två år när de första två åren rapporterats.

Ansvariga för programmet är Christina Garsten (Score), Olivier Borraz (CSO) och Peter Miller (CARR). Finansieringen består av ett Institutional Grant från Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT). Projektet är förlagt vid Score.