Den tematiska forskningen vid Score är uppdelad i ett antal forskningsprogram. I vänstermenyn hittar du våra olika program.

Forskning pågår Foto: Juliana Wiklund