Avslutade forskningsprojekt (under uppdatering)

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor
  4. Forskning
  5. Avslutade forskningsprojekt (under uppdatering)

Att organisera marknader

Nils Brunsson, professor i företagsekonomi Christina Garsten, professor i socialantropologi Göran Sundström, docent i statsvetenskap

Finansvärldens världsförbättrare:

En etnografisk undersökning om vad pensionskapital gör – och inte gör. Anette Nyqvist, Docent i socialantropologi

Förstudier

En serie kartläggningar av vilka aktörer som finns kring olika produkter genomfördes under tre månader hösten 2008. Syftet för dessa sk varu-studier var att ta reda på vilka aktörer, förutom köpare och säljare, som är involverade i att forma varan, hur de sinsemellan är organiserade och med vilka medel de försöker forma varan. Projekten har presenterats på Scores marknadstemadagar.

Kan vi lita på certifiering?

Kristina Tamm Hallström, docent i företagsekonomi

Marknadsstaten

Catrin Andersson, Magnus Erlandsson, Rune Premfors, Göran Sundström samt ett flertal studenter på masterutbildningen i Offentlig politik och organisation.

Medierna som moralisk domstol

Maria Grafström, docent i företagsekonomi och Karolina Windell, ekon. dr

Resultatagendan i utvecklingssamarbetet

Göran Sundström, Docent i statsvetenskap, Janet Vähämäki, Doktorand i företagsekonomi och Bengt Jacobsson, Professor i företagsekonomi

Staten som marknadsaktör

Anette Nyqvist, fil. doktor i socialantropologi

Kontakt

Besöks- och leveransadress
Frescativägen 14 A

Postadress
Stockholms universitet
Score
106 91 Stockholm

Fakturaadress
Stockholms universitet
C8201
190 87 Rosersberg

Referensnummer: 309321

Organisationsnummer: 202100-3062

Telefon: 08-16 20 00 (växel)
E-post: info@score.su.se