Välkommen till Score!

 

Underlaget till seminariet är SOU 2018:38, dvs forskningsantologin. Antologin kan laddas ned här: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2018/06/sou-201838/


Presentation: Louise Bringselius, docent i företagsekonomi, Lunds universitet, forskningsledare i Tillitsdelegationen.
Kommentator: Susanna Alexius, docent i företagsekonomi, Score och Handelshögskolan i Stockholm.

AGENDA

Kl 09: Vad innebär tillit till professionerna?
Ett teoretiskt ramverk från Tillitsdelegationens huvuduppdrag i välfärdssektorn

Kl 10. 30: Paus med fika

Kl. 11: Förutsättningar för att styra med tillit i staten
Samtal kring Tillitsdelegationens tilläggsuppdrag i staten

BAKGRUND
Kraftig kritik har riktats mot styrningen och ledarskapet i offentlig sektor under senare år– inte minst från organisationsforskningen. Man har bla talat om detaljstyrning, överbyråkratisering, onödigt mycket kontroll och mätande samt dålig arbetsmiljö. Som svar på kritiken har regeringen genomfört en tillitsreform. Ett centralt inslag är den statliga utredningen Tillitsdelegationen, med uppdrag att utreda hur välfärdssektorn kan styras och ledas med ökad tillit till sina profession och medborgare. Utredningen har ett ovanligt brett och omfattande samarbete med forskningen och i samband med överlämnandet av huvudbetänkandet juni 2018, överlämnades även en tung forskningsantologi (SOU2018:38) där 23 forskare medverkar. Seminariet utgår särskilt från denna, men det fokuserar även på dagens uppdrag i staten. 

Observera att anmälan krävs. Anmälan görs här: https://scoreseminarium_21mars.eventbrite.co.uk
Begränsat antal platser, först till kvarn gäller!