Linda Moberg

Marknadisering i svensk äldreomsorg: implikationer för brukare, personal och staten.

Mer information kommer!