Välkommen till Score!

 

 

Nätjournal med patientåtkomst: hur påverkas läkarnas yrkesutövning, professionella roll och patientrelation

Inom den offentliga sektorn blir det allt vanligare med webb-tjänster som underlättar för medborgare att ta del av information som de yrkesverksamma inom olika delar av det offentliga traditionellt sett har betraktat som ett arbetsmaterial förbehållet organisationen. Dessa webb-tjänster innebär i sin tur att det blir möjligt för klienter att på egen hand hantera ärenden som tidigare krävde kontakt med offentliganställd personal. I policy- och forskningslitteratur benämns den här utvecklingen mot ökad informationstillgång för medborgare i relation till den offentliga sektorn ofta för Open Government.

I ett FORTE-finansierat projekt har vi studerat vad en sådan här utveckling innebär för en av de klassiska professionerna inom den offentliga sektorn, nämligen läkarna och det faktum att ett av deras mest centrala arbetsverktyg –den medicinska journalen– numera bara är ett par knapptryck bort för patienter att ta del av via den nationella hälsoportalen 1177. Via intervjuer med 30 läkare från fyra specialiteter har vi undersökt hur de upplever att deras medicinska arbete, professionella roll och patientrelation påverkas av att de nu delar journalen med patienter.

Seminariet äger rum på svenska. För läsning innan seminariet se till exempel:

Petersson, J., & Backman, C. (2022) Patient-accessible online health records: Reconfigurations of clinical rhythms and doctors’ front- and backstage spaces, Social Science & Medicine, Vol. 292: 114635 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277953621009679?via%3Dihub

Petersson, J., & Backman, C. (2021) Off the record: the invisibility work of doctors in a patient-accessible electronic health record information service, 43(5): 1270-1285 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1467-9566.13294