Välkommen till Score!

Politisk resignation? Om reglering av tv-fiktion och strömningsplattformar

Människor tittar allt mer på tv, och allt mer på strömmad tv, sammantaget lägger genomsnittssvensken mer än två timmar på linjär och strömmad tv. I fråga om fiktion dominerar innehåll från USA stort, även om plattformarna ger tillgång till innehåll från hela världen. Tv-tittandet kan kontrasteras mot mindre än ett biobesök per år, 21 minuter per dag för att läsa digitala dagstidningar och 9 minuter per dag för att läsa tryckta dagstidningar. 2018 utfärdade EU ett uppdaterat direktiv för reglering av audiovisuella medietjänster.

I direktivet infördes två regler för att skydda Europeisk produktion, att alla plattformar måste tillhandahålla 30 procent Europeiska produktioner i sitt utbud, samt att alla medlemsländer har möjlighet att ta ut en avgift från plattformarna som kan användas för att stödja inhemska produktioner. Många länder har välkomnat den sistnämnda möjligheten, senast i raden att besluta om en sådan avgift var Danmark, som banbrytande nog också beslutade att en del av avgiften skulle gå till att finansiera dramaproduktioner i public service. Sverige har däremot valt att helt avfärda tanken på en avgift. Något som i ett historiskt ljus där Sverige var tidig med att införa public service-tv och sen med att acceptera kommersiella kanaler framstår som lätt paradoxalt.

Seminariet presenterar en studie av vilka argument och värden som har aktiverats i diskussionerna om strömningsplattformar och Svensk produktion av film och tv.

Läs mer om projektet

Seminariet hålls på svenska.