Marknadens tid. Mellan folkhemskapitalism och nyliberalism

Marknadens tid. Mellan folkhemskapitalism och nyliberalism

Red. Jenny Andersson, Nikolas Glover, Orsi Husz och David Larsson Heidenblad (vid seminariet medverkar alla fyra redaktörer)

Det sena 1900-talet kan kallas för marknadens tid. Man skulle kunna beskriva det som att marknaden sprängde sina ramar och skapade ett nytt historiskt moraliskt rum. Hur gick det till och vad fick det för konsekvenser att ”marknaden” – som institution, ideal och metafor – fick en central roll i det svenska samhällslivet?

Den nya marknadslogiken gjorde djupa avtryck i politiken, men den förändrade också̊ människors vardagsliv, språkbruk och referensramar. I Marknadens tid analyserar femton framstående historiker olika beståndsdelar i händelseförloppen frän 1970-talet och framåt. De visar att marknaden inte kan förstås som en monolit – det har funnits flera olika marknadsbegrepp och visioner i omlopp som både samverkat och konkurrerat med varandra.

Författarna pekar på historiska brytningspunkter, men också̊ kontinuiteter längre bakåt i välfärdsstatens historia. Den historiska blicken avtäcker marknadsvändningens ofta förbisedda sociala, politiska och kulturella allianser, och belyser de tidvis stora skillnaderna mellan aktörernas avsikter och hur det sedan blev.

Boken är utgiven av Nordic Academic Press och finns även fritt tillgänglig som e-bok, via plattformen Kriterium

Jenny Andersson, professor, Institutionen för Idéhistoria, Uppsala, ledare för det RJ-finansierade forskningsprogrammet Nyliberalism i Norden

Orsi Husz, professor, Institutionen för Idéhistoria, Uppsala

Nikolas Glover, docent, Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala

David Larsson Heidenblad, docent, Historiska institutionen, Lund

Seminariet hålls på svenska.