I maj 2018 invigdes det första nya sjukhuset i Stockholm på 40 år. Projektet Nya Karolinska Solna hade då pågått under lång tid, rymt en stor budget och berört många människor. Det hade ömsom hyllats, ömsom ifrågasatts.

I den här boken redovisas resultatet av ett treårigt forskningsprojekt som har undersökt beslutsprocesserna bakom NKS. Fokus är på de idéer som har varit betydelsefulla i beslutsprocesserna, om de aktörer som har agerat i dessa processer och om hur processerna har organiserats och kontrollerats.

Forskningsprojektet ”Framtidens universitetssjukhus” har bedrivits i samarbete mellan Statsvetenskapliga institutionen, Score och Kulturgeografiska institutionen vid Stockholms universitet. Läs mer om projektet och de rapporter som har publicerats här: https://www.score.su.se/om-oss/nyhetsarkiv/nya-rapporter-om-nks-1.455129

Läs mer om boken: https://www.score.su.se/om-oss/nyhetsarkiv/ny-bok-om-megaprojektet-nya-karolinska-solna-1.543382

Boken finns att ladda ned här: https://www.statsvet.su.se/polopoly_fs/1.543348.1614350359!/menu/standard/file/Megaprojektet_NKS.pdf

Den finns också att köpa i tryckt format, till exempel här: https://www.bokus.com/bok/9789170613494/megaprojektet-nya-karolinska-solna-beslutsprocesserna-bakom-en-sjukvardsreform/

Varmt välkommen!