Kommentatorer: Barbara Czarniawska, professor i företagsekonomi, GRI, Göteborgs universitet samt Richard Swedberg, professor emeritus i sociologi, gästprofessor vid Score.

Organisation är ett fenomen som inte bara finns i formella organisationer som företag, föreningar eller stater. Också andra delar av samhället organiseras. Element av organisation som regler, övervakning, sanktioner, medlemskap och hierarki finns litet varstans. De ryms under begrepp som standardisering, certifiering, rankning och priser. Marknader, nätverk av företag, sociala rörelser, digitala plattformar, familjer, brottslighet och relationer mellan stater är delvis organiserade. Det är viktigt att förstå organisation om man ska förstå det nutida samhället. Till skillnad från vad som gäller i de flesta formella organisationer är organisering utanför organisationer ofta endast partiell; den omfattar något eller några av de fundamentala elementen av organisation.

I boken Organization outside organizations. The Abundance of Partial Organization in Social Life samlas bidrag från en rad europeiska forskare som undersöker förekomsten av partiell organisation i olika sammanhang och varför organisatörer och andra ibland föredrar partiell framför formell organisation. Ett syfte med boken är att förklara hur olika kombinationer av organisationselement uppstår och förändras.

”The theory of partial organization is the most innovative development in organization theory for many years.” ”[I]n a global world [the theory] is badly needed to explain the growing domain and power of dispersed collectives without clear governance structure that transcend national boundaries.” (prof. Karin Knorr Cetina, University of Chicago)

”An insightful window into the changing structures of contemporary society.” (prof. Richard Scott, Stanford University)

Seminariet hålls på svenska.

 

Göran Ahrne är professor emeritus i sociologi. Nils Brunsson är professor i företagsekonomi.

 

Observera att anmälan krävs.
Anmälan görs här:
https://bokseminarium_3_december.eventbrite.co.uk

Begränsat antal platser, först till kvarn gäller!

Vid frågor, kontakta info@score.su.se