Hur kan vi accelerera pensionskapitalets bidrag till klimatomställningen?

Pensionskapitalet kan göra väsentliga bidrag till klimatomställningen. Denna panel samlar centrala aktörer för hållbarhetsarbetet utifrån frågorna: Vilka är de viktigaste bidragen till omställningsarbetet idag? Hur kan det som redan görs accelerera och få bättre effekt? Vilken betydelse har olika strategier som att välja bort, påverka och att skapa robusta handlingsplaner? Vilken transparens och valbarhet bör finns för pensionsspararen?  

I samband med paneldiskussionen presenteras också rapporten "Den fossilfria tjänstepensionen? Aktiva och hållbara val från pensionsspararens perspektiv", författare Nina Waltré, Linda Soneryd och Catharina Lehto. Rapporten presenterar ett delprojekt från forskningsprojektet Fossilfri framtid som bedrivs från Score, Stockholm Centre for Organizational Research.

Deltagare i panelen:
Magnus Vesterlund, Svensk Försäkring
Jakob König, Sveriges Konsumenter/Fair Finance Guide
Nadine Viel Lamare, Fondtorgsnämnden
Moderator:
Gabriella Ahlström

Varmt välkomna!