Kommentator: Mikael Lönnborg, professor i företagsekonomi, Södertörns högskola.

Kartellernas tidevarv. De svenska rörgrossisterna, marknaden och staten 1909-1990

Vad gör företagare när de utsätts för konkurrens och får agera hur de vill? Kristoffer Strandqvist menar i Kartellernas tidevarv att de kommer att försöka organisera marknaden, ofta genom någon form av kartell. Med ett historiskt perspektiv och med utgångspunkt i exemplet den svenska rörgrossistmarknaden, en del av byggmarknaden, beskriver och analyserar Strandqvist kartellerna, diskussionen om dem och statens åtgärder. Under 1900-talets början organiserades marknaden via private initiativ genom kartellsamarbeten. Lagar och andra regler sätter ramar för hur företag kan agera, men i Sverige saknades under förra seklets tidiga decennier lagar mot kartellsamarbete. Sådana kom dock att successivt växa fram under århundradet, vilket innebar en allt högre grad av vad Strandqvist benämner statlig organisering av marknader.

Kristoffer Strandqvist är verksam som forskare vid Score (Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor) och är även anknuten till Institutet för Ekonomisk-historisk och Företagshistorisk Forskning (EHFF) vid Handelshögskolan i Stockholm. Han har i sin tidigare forskning bland annat ägnat sig åt den svenska militära flygplansindustrin och hur den överlevde och utvecklades under den tidiga efterkrigstiden.

Observera att anmälan krävs. Anmälan görs här: https://kartellernas_tidevarv_score_23_januari.eventbrite.co.uk

Begränsat antal platser, först till kvarn gäller!

Vid frågor, kontakta info@score.su.se