Torsdag 12 april håller Göran Sundström och Bengt Jacobsson ett seminarium kring boken En Modern myndighet. Trafikverket som ett förvaltningspolitiskt mikrokosmos.
Kommentator är Anna Ullström.

En modern myndighet.

Trafikverket som ett förvaltningspolitiskt mikrokosmos.
 

Hur modernt kan ett statligt verk bli, om det fortfarande vill vara en myndighet? I den här boken skildras Trafikverkets försök att förverkliga idén om att vara en modern organisation, och vad som händer när myndighetsidealet slår tillbaka.

Föreställningen att statliga myndigheter verkar i både medborgarnas och näringslivets tjänst genomsyrar Trafikverket. Verket varken projekterar eller bygger, utan upphandlar sådana tjänster av privata företag. Det är marknadsidéer som råder, och verket ser sig som en partner till näringslivet.

Författarna analyserar Trafikverkets strävan efter att vara en renodlad beställare, att vara lyhörd i sin planering och att vara aktiv i EU-arbetet. I boken undersöks också hur dessa ambitioner förpackas. Vad säger ledningen om det som sker, och vad säger medarbetarna?

Redaktörer:
Göran Sundström
Bengt Jacobsson

Övriga författare:
Emma Ek Österberg
Leonora Mujkic
Martin Qvist
Hanna Sofia Rehnberg
Emma Spånberg
Göran von Sydow

Göran Sundström är professor i statsvetenskap vid Statsvetenskapliga institutionen och Score, Stockholms universitet. Bengt Jacobsson är professor i företagsekonomi vid Södertörns högskola och verksam vid Förvaltningsakademin.

Seminariet hålls på svenska.


Observera att anmälan krävs. Anmälan görs här: https://score25_2.eventbrite.co.uk
Begränsat antal platser, först till kvarn gäller!

Vid frågor, kontakta info@score.su.se