Brutet förvaltningskontrakt
Om metastyrning av svensk biståndsförvaltning

När Alliansregeringen tog över regeringsmakten 2006 initierade den vad som har beskrivits som den största biståndspolitiska reformen någonsin. Reformen kom att kallas resultatagendan och innebar att biståndets resultat skulle placeras i centrum för svensk bistånds­verksamhet. Tämligen snart uppstod det emeller­tid konflikter mellan den politiska ledningen och förvaltningen, där förtroendet mellan de båda sjönk betänkligt.

I Sverige är det ovanligt att relationerna mellan en politisk ledning och dess underordnade förvaltning utvecklas på det sätt som det gjorde. Vad var det egentligen den politiska ledningen gjorde som föranledde de förändrade relationerna? Och vilka blev kon­sekvenserna? Om dessa frågor handlar denna bok.

Göran Sundström är professor i statsvetenskap vid Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet och knuten till Score


Seminariet hålls på svenska.
 

Anmälan krävs! Antalet platser är begränsat, först till kvarn gäller. https://score30-4.eventbrite.co.uk

Frågor om evenemanget? Välkommen att kontakta info@score.su.se