Competition. What it is and why it happens.

Edited by Stefan Arora-Jonsson, Nils Brunsson, Raimund Hasse, and Katarina Lagerström

Under de senaste decennierna har konkurrens setts som lösningen på många samhällsproblem. Skolor, arbets-förmedling, universitet, sophämtning och mycket annat antas må väl av att konkurrera. I andra fall ses konkurrens som något som bara finns där utan någon ansträngning men som tvingar oss till andra ansträngningar: Sverige uppges befinna sig under stark konkurrens från andra länder om innovationer, arbetstillfällen och forskare och det antas göra vissa politiska åtgärder nödvändiga.

Men vad är egentligen konkurrens och hur får man personer och organisationer att se sig som konkurrenter? Och vad ska de konkurrera om? Det är frågor som diskuteras i den här boken.

Genom att utgå från en tydlig definition av begreppet konkurrens öppnar författarna för spännande analyser av hur konkurrens kan skapas och avskaffas och av vilka effekter den får.

Nils Brunsson är professor i företagsekonomi, Score och Stefan Arora-Jonsson är professor vid företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet.


Läs mer om boken på Oxford University Press. Boken finns både som vanlig bok och som e-bok. Kapitel 1 kan laddas ned här (pdf): Chapter1 (296 Kb)
 

Seminariet hålls på svenska.

Anmälan krävs!