I projektet undersöks 12 svenska dagligvarubutiker för livsmedel som certifierats enligt KRAVs standard för ekologiska butiker. Syftet med projektet är att bidra med kritiskt orienterad kunskap om dagens ”granskningssamhälle” genom analyser av implikationerna av butikscertifiering på organisationen: vad innebär butikscertifiering för de verksamheter som certifieras i form av t.ex. arbetssätt, resursprioriteringar och marknadskommunikation? Vad lyfts fram och vad kommer i skymundan?

Projektet studerar också relationen mellan dessa certifieringar och dagens konsumentkultur: hur formar butikscertifieringar konsumenters värderingar, ansvar, identitet och praktiker på livsmedelsmarknaden, t.ex. gällande hållbarhet, hälsa, och rättvisa? Återigen, vilken kunskap i detta fall bland konsumenter prioriteras och vad kommer i skymundan? Ytterligare ett kunskapsintresse inom projektet rör mötet mellan själva certifieraren och den certifierade verksamheten: Hur påverkar mötet mellan parterna förtroendet för varandras verksamhet, och hur upprätthålls idealet om oberoende granskning i skuggan av ekonomiskt beroende och personliga relationer?

Forskningen har pågått under 2017 med finansiering från Handelsrådet under projektledning av Kristina Tamm Hallström. I projektgruppen har även Carl Yngfalk medverkat. Projektet avslutades 31 december 2017 och under april läggs en populärvetenskaplig slutrapport på svenska ut från projektet på Handelsrådets hemsida.