Det är många som försöker organisera marknader. De försöker påverka hur säljare och köpare ska bete sig, de försöker bestämma hur varor och tjänster ska utformas och klassificeras, de försöker övervaka marknader och de försöker beskriva och förklara dem. Det är inte bara stater som är involverade i sådana ansträngningar. Deltar gör även t.ex standardiseringsorganisationer, frivilliga organisationer och branschorganisationer.

I detta forskningsprogram utvecklar vi teorier som kan förklara vilka organisationer som försöker organisera, hur de interagerar med och påverkar varandra, vilka strategier de använder och vilka resultaten blir på marknaders organisering. Framförallt ämnar vi utveckla institutionell organisationsteori, konstruktivistisk marknadsteori samt teori om governance.

Programmet finansieras av Riksbankens Jubileumsfond och löper under perioden 2008 – 2013.